Jazykové kurzy
Uč se, zlepšuj se nebo si přezkoušej svou úroveň ve španělštině.

Podle mého názoru je hlavním posláním  jazykového kurzu dovolit si v jazyku komunikovat. Proto, vycházejíc z čistě komunikačního hlediska a zaměřujíc se na celistvou výuku obsahu a jazyka, Vám nabízím kurzy různého zaměření, různých úrovní a pro různé věkové skupiny nebo výukové potřeby. A i když mým cílem je, abychom mluvili pouze španělsky, pro Váš klid – především pokud jste začátečníci – můžeme jako pomocný jazyk používat stejně dobře angličtinu nebo přímo češtinu. 

Pokud Vám žádná z těchto možností stále „nesedí na míru“, prosím dejte mi vědět, jsem si jistá, že společně najdeme řešení, které Vám bude vyhovovat. Vrátit se na Služby

Jazykové kurzy

Nabízím Vám možnost vybrat si mezi běžnými nebo intenzivními kurzy s variantou prezenční nebo na dálku. Vyberte si nejlepší možnost pro Vaše současné potřeby.

 • Hodiny španělštiny prezenční MCER (Marco común europeo de referencia = Společný evropský referenční rámec) A0-C2
 • Hodiny španělštiny dálkově MCER B1-C2
 • Kurz gramatiky, zaměřený na čtení a psaní
 • Konverzační kurzy všeobecné nebo se specifickým účelem
 • Doučování ELE (španělštiny jako cizího jazyka) pro děti a mladistvé
 • Doučování na vyšších studiích ELE nebo aplikovaná španělština

Příprava na oficiální zkoušky

Pokud potřebujete nebo si jednoduše chcete ověřit svou současnou úroveň španělštiny, můžu Vám pomoct s příslušnou přípravou na požadované standarty oficiálních zkoušek.

 • Příprava na zkoušky DELE A1-A2/B1 Escolar
 • Příprava na zkoušky DELE A1-C2
 • Příprava na maturitu
 • Příprava na VŠ zkoušky, přijímací nebo v rámci studií
 • Příprava na certifikáty  MCER Společného evropského referenčního rámce: SIELE, STAMP, CELU, OPI, TELC

Wall by @seth_globepainter